Serwis relacji inwestorskich

Otrzymanie certyfikatu zgodności dla urządzenia „Covid Detector”

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Otrzymanie certyfikatu zgodności dla urządzenia „Covid Detector”

RB 37/2021 19/08/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 19.08.2021 r. otrzymał od jednostki certyfikującej J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. certyfikat zgodności urządzenia „Covid Detector” z normą PN-EN 60601-1-2:2015-11.
Uzyskanie certyfikatu zgodności stanowi o zakończeniu kolejnego, istotnego etapu procesu wprowadzenia do obrotu urządzenia „Covid Detector” jako wyrobu medycznego wykorzystywanego do wykrywania zakażeń wirusem SARS-CoV2 .