Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

RB 20/2021 06/05/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. Spółka zawarła z Elżbietą Jeżewską i Andrzejem Jeżewskim, działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski _”Zamawiający”_ i występującymi jako partner wiodący w ramach partnerstwa ustanowionego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW” _”Projekt”_, umowę na generalne wykonawstwo Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych w określonych lokalizacjach. Łączna wartość umowy wynosi 9.985.344,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca 2022 r.
Łączna wartość umów zawartych z Zamawiającym w czasie ostatnich 12 miesięcy wynosi 13,9 mln zł.