Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 5 września 2018 r. Spółka jako lider konsorcjum, którego partnerem jest ML System+ Sp. z o.o., podpisała umowę z Gminą Niwiska i reprezentowanymi przez nią gminami: Gminą Grębów, Gminą Jasienica Rosielna, Gminą Majdan Królewski, Gminą Markowa, Gminą Ostrów oraz Gminą Sędziszów Małopolski, dotyczącą dostawy i montażu 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych. Łączna wartość umowy wynosi 14.258.292,99 zł złotych _kwota brutto_. Planowany termin realizacji umowy to 31.05.2019 r.