Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”_ informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. Spółka zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBC lub BIFACIAL”. Zgodnie z umową wartość projektu określono na kwotę 34.590.625 złotych, wartość kosztów kwalifikowalnych na kwotę 34.590.625 złotych, a wartość dofinansowania pozyskanego na podstawie umowy na nie więcej niż kwotę 25.767.685 złotych. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie zaliczki i refundacji. Celem projektu jest opracowanie nowego ogniwa PV z zastosowaniem struktur niskowymiarowych – kropek kwantowych. Przewidywany termin zakończenia projektu to 01/2022.