Serwis relacji inwestorskich

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 27.03.2019 r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 r. – 29.05.2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. – 4.09.2019 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 r. – 27.11.2019 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r. W skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2019 r. zawarta zostanie kwartalna informacja finansowa zawierająca informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. W skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 r. zawarta zostanie kwartalna informacja finansowa zawierająca informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia.

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. W skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zawarte zostanie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia.