Serwis relacji inwestorskich

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

27/2023 23/06/2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. wpłynęło do Spółki od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, zgłoszenie kandydatury Pani Anieli Hejnowskiej na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z projektem uchwały nr 17 objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść zgłoszenia oraz CV kandydatki na członka Rady Nadzorczej.