Serwis relacji inwestorskich

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_, art. 400, art. 402[1] KSH i art. 402[2] KSH oraz § 13 ust. 3 i 5 Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu datowany na dzień 24 września 2019 r. złożony przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującą ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych 2, ALTER FIZ Akcji Globalnych 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTER FIZ Akcji Globalnych, ALTER FIZ GlobaAI 2, ALTER FIZ Akcji+ oraz ALTER FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ML System S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zaczerniu, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie, w dniu 22 października 2019 roku o godzinie 10.30.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzone zgodnie z art. 402[2] KSH, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.