Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie listu intencyjnego

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie listu intencyjnego

RB 23/2021 18/05/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. Spółka, przy udziale ML Genetic sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, podpisała list intencyjny z Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia „Covid Detector” w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej.
Strony zadeklarowały gotowość podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia „Covid Detector” w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, diagnostyki nowotworów oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.
List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie, której zawarcie uzależnione zostało od dopełnienia wszelkich formalności związanych z wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
O kolejnych istotnych etapach związanych z możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.