Serwis relacji inwestorskich

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

RB 1/2021 29/01/2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Raporty okresowe będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 17.03.2021 r.
Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 12.05.2021 r.
Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – 08.09.2021 r.
Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 17.11.2021 r.

Zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.