Serwis relacji inwestorskich

Ujawnienie udziału w ogólnej liczbie głosów

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Ujawnienie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_ informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. do Spółki wpłynęło od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm._.
Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.