Serwis relacji inwestorskich

Szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Szacunkowe wyniki za I półrocze 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostki zależnej Emitenta, szacuje, że w I półroczu 2020 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1_ skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 55,2 mln zł, wobec 42,1 mln zł w I półroczu 2019 r. oraz 19,7 mln zł w I kw. 2020 r.,
2_ skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 13,8 mln zł, wobec 6,7 mln zł w I półroczu 2019 r. oraz 4,2 mln zł w I kw. 2020 r.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 27 lipca 2020 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2020 r. przewidywana jest na dzień 16 września 2020 r.