Serwis relacji inwestorskich

Udzielenie Spółce praw ochronnych na trzy wzory użytkowe

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Udzielenie Spółce praw ochronnych na trzy wzory użytkowe

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że w dniu 28.02.2019 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami z dnia 22.02.2019 r. udzielił Spółce praw ochronnych na wzory użytkowe:
1. Pakiet szybowy dwukomorowy zgłoszony pod numerem W.127835 w dniu 16.09.2016 r.
2. Pakiet szybowy jednokomorowy zgłoszony pod numerem W.127837 w dniu 16.09.2016 r.
3. Pakiet szybowy jednokomorowy zgłoszony pod numerem W.127839 w dniu 16.09.2016 r.

Każde z praw ochronnych zostało udzielone pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wzoru użytkowego w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.