Serwis relacji inwestorskich

Wpływ COVID-19 na działalność Spółki

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Wpływ COVID-19 na działalność Spółki

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ w związku opublikowanym zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych _ESMA_ z dnia 12 marca 2020 roku informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i perspektywy.

Emitent na moment publikacji niniejszego raportu nie odnotował istotnie zmniejszonej frekwencji pracowników ani istotnych utrudnień w obszarach związanych z produkcją i łańcuchem dostaw, które są kluczowe dla utrzymania ciągłości produkcji. Prace realizowane na kontraktach i działania sprzedażowe prowadzone są bez istotnych zakłóceń. Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ epidemii na działalność Emitenta. Na chwilę obecną z uwagi na dynamicznie zmieniające się otoczenie, Zarząd Emitenta nie może w sposób wiarygodny określić wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i perspektywy w dłuższym okresie.

W Grupie wprowadzone zostały procedury mające na celu ograniczenie ryzyka zachorowań zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.