Serwis relacji inwestorskich

Szacunkowe wyniki za 2021 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Szacunkowe wyniki za 2021 r.

RB 3/2022 08/03/2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. („Spółka”) , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostek zależnych Emitenta będących aktualnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, szacuje, że w 2021 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 188,8 mln zł, wobec 127,3 mln zł w roku 2020 r.,
2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 24,4 mln zł, wobec 22,1 mln zł w 2020 r.,
3) skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży 26,7 mln zł, wobec 30,7 mln zł w 2020 r.,
4) skonsolidowany zysk netto: ok. 1,7 mln zł, wobec 10,2 mln zł w 2020r.,

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 8 marca 2022 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. przewidywana jest na dzień 23 marca 2022 r.