Serwis relacji inwestorskich

Cząstkowy raport z badania urządzenia „Covid Detector”

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Cząstkowy raport z badania urządzenia „Covid Detector”

RB 22/2021 13/05/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 13 maja 2021 r. otrzymał od podmiotu przeprowadzającego badanie Cząstkowy raport z jednoośrodkowego badania klinicznego urządzenia „Covid Detector” w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 _COVID-19_ RT-PCR _”Raport”_. Przedmiotem raportu jest potwierdzenie skuteczności urządzenia „Covid Detector” w wykrywaniu obecności wirusa SARSCoV-2 w wydychanym powietrzu
Zgodnie z wynikami Raportu urządzenie „Covid Detector” wykazuje wysoką specyficzność na poziomie 97,15% oraz charakteryzuje się stosunkowo dużą czułością _86,86%_. W uzyskanych wynikach można zaobserwować, że im wyższa wiremia tym czułość testu jest wyższa. Osiągnięto satysfakcjonujący wynik specyficzności zalecanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji _specyficzność >97%_. Uzyskane wyniki czułości urządzenia na poziomie ok. 87% nieznacznie odbiegają od zalecanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji _czułość 90%_, niemniej jednak należy podkreślić, że przy wartości CT mniejszej niż 25 w badaniach RT PCR czułość Covid Detektora mieści się w wymaganych przez tą Instytucję normach. Zgodnie z Raportem, wyniki badań są zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 14 listopada 2020 r. oraz Światowej Organizacji Zdrowia _WHO_, która rekomenduje stosowanie szybkich testów antygenowych, które cechują się czułością ≥80% i swoistością ≥97% w porównaniu do metody genetycznej.