Serwis relacji inwestorskich

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”_, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 24 lipca 2020 roku w siedzibie Spółki wraz z opinią Zarządu.

Treść projektów uchwał oraz opinia Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

MLS__NWZ_2020__projekty_uchwal

MLS__NWZ_2020__opinia_Zarzadu