Serwis relacji inwestorskich

Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych przez Emitenta i Spółkę zależną

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych przez Emitenta i Spółkę zależną

RB 30/2021 22/06/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 r. zostały podpisane z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _”BNP”_:
1_ umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 4,8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zakupu serwerów oraz systemów pakowania i dezynfekcji wykorzystywanych w ramach produkcji urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 22 czerwca 2024 r.,
2_ umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 16 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z produkcją urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 31 stycznia 2022 r. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch równych transzach do 8 mln zł każda, przy czym uruchomienie drugiej transzy zależne jest od spełnienia przez Spółkę warunków określonych w umowie.,
3_ aneks do obowiązującej umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 15 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
4_ aneks do obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 10,6 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
5_ aneks do obowiązującej umowy o kredyt nieodnawialny w kwocie 18 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., na podstawie którego przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 5 listopada 2025 r.,
6_ umowa ze Spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł, z przeznaczeniem do finansowanie działalności bieżącej, z terminem spłaty do 22 czerwca 2023 r. Emitent poręczył do kwoty 7,5 mln zł za zobowiązania ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z tytułu tej umowy.
Zabezpieczeniem wierzytelności banku są m.in. hipoteka na nieruchomości będącej siedzibą Spółki oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki.

Warunki kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.