Serwis relacji inwestorskich

Szacunkowe wyniki za 2020 r.

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Szacunkowe wyniki za 2020 r.

RB 9/2021 03/03/2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Spółka”_ , w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i jednostki zależnej Emitenta będących aktualnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, szacuje, że w 2020 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1_ skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 127,3 mln zł, wobec 93,4 mln zł w roku 2019 r.,
2_ skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 22,1 mln zł, wobec 14,0 mln zł w 2019 r.
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 3 marca 2021 r. i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r. przewidywana jest na dzień 17 marca 2021 r.