Serwis relacji inwestorskich

Rejestracja w KDPW Praw do Akcji Serii E

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Rejestracja w KDPW Praw do Akcji Serii E

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. uzyskał informację, że 7 sierpnia 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ wydał oświadczenie w przedmiocie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w KDPW 729.999 praw do akcji na okaziciela serii E _”PDA Serii E”_. Warunkiem rejestracji PDA Serii E jest ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Rejestracja PDA Serii E nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu PDA Serii E do obrotu na rynku regulowanym.