Serwis relacji inwestorskich

Powołanie członków Zarządu nowej kadencji

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Powołanie członków Zarządu nowej kadencji

15/2024 09/05/2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Spółki ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 09.05.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania na nową wspólną pięcioletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.:
1_ Pana Dawida Cycoń – jako Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego
2_ Pana Rafała Sadzyńskiego – jako Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Operacyjnego
3_ Pana Łukasza Śnieżek – jako Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. finansów i inwestycji
Pan Dawid Cycoń jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Zajmował stanowiska samodzielne i kierownicze w działach, marketingu i sprzedaży m.in. Optimus S.A. i Fakro w Nowym Sączu. Przez 10 lat odpowiadał za sprzedaż regionalną w belgijskiej firmie Reynaers, specjalizującej się w aluminiowo-szklanych systemach ścian fasadowych. Od 2007 roku wspólnik, a od 2015 roku Prezes Zarządu ML System. Odpowiadał za przekształcenia, dynamiczny rozwój firmy i debiut na warszawskiej giełdzie. Współtwórca strategii rozwoju ML System S.A. Autor wielu patentów i publikacji naukowych z zakresu nanotechnologii, fotowoltaiki, fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami i fizyki kwantowej. Członek Rady d.s. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wielu innych społecznych inicjatyw m.in. Rady Gospodarczej przy Prezydencie Rzeszowa. Laureat wielu nagród i wyróżnień z zakresu innowacji, bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. W 2019 otrzymał wyróżnienie, a w 2022 Nagrodę Główną Zarządu Polskiej Rady Biznesu za Wizję i Innowacje.
Działalność wykonywana przez Pana Dawida Cycoń poza przedsiębiorstwem Emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dawid Cycoń nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .
Pan Rafał Sadzyński jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Posiada szeroką wiedzę specjalistyczną potwierdzoną uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa _BBA_ na Polish Open University z siedzibą w Warszawie. Ukończył również Belgijski Instytut Zarządzania, gdzie otrzymał tytuł MBA oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie. Pan Rafał zdobył kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi, kreowania strategii zakupowych, kompleksowego zarządzania centrami logistycznymi w firmach z branży B2B oraz FMCG. W latach 2001-2011 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Reynaers Polska sp. z o.o. będąc odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum Produkcyjno-Dystrybucyjnym, a od 2011 r. do 2015 r. piastował funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W roku 2015 objął stanowisko Dyrektora Łańcucha Dostaw w UMC Poland sp. z o.o., które zajmował przez trzy lata, koordynując działania podejmowane przez działy zakupów, importu, logistyki wewnętrznej i planowania produkcji. W latach 2018-2020 jako Dyrektor Działu Logistyki był odpowiedzialny za zarządzanie i organizację procesu dostaw surowców i wyrobów gotowych w BZK i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. BZK Holding Sp. z o.o. W okresie 2020-2022 jako Dyrektor Zarządzający Decalu Solution sp. z o.o. _Deceuninck Group_ zarządzał Centrum Produkcyjno-Logistycznym.
Działalność wykonywana przez Pana Rafała Sadzyńskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta, tj. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Sadzyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .
Pan Łukasz Śnieżek jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie zdobył tytuł magistra ekonomii ze specjalnością w rachunkowości. Swoją wiedzę poszerzał uczestnicząc w kursach i programach szkoleniowych, m.in. w kursie IV stopnia „Dyplomowany księgowy” w SKwP w Rzeszowie. Posiada rozległe doświadczenie w zarzadzaniu finansami w Spółkach należących do grup kapitałowych. Doświadczenie to zdobywał od 2012 roku – początkowo w Grupie Kapitałowej Zelmer, a następnie w Grupie BSH pracując w następujących działach: controllingu, księgowości oraz sprawozdawczości giełdowej. W ML System pracuje od 2017 roku. Od 2019 roku pełnił funkcję zastępcy Dyrektora ds. finansów i inwestycji, a w 2023 r. objął funkcję Dyrektora ds. finansów i inwestycji. Na wspomnianych stanowiskach był odpowiedzialny m.in. za kierowanie zespołem finansowym, realizację raportowania giełdowego, przygotowywanie prognoz i analiz finansowych oraz ocenę wiarygodności finansowej klientów. Posiada doświadczenie w sprawozdawczości finansowej międzynarodowych grup kapitałowych, wdrożeniach systemów klasy ERP i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi na dużą skalę. Łukasz Śnieżek jest również laureatem międzynarodowych konkursów finansowych: Rotman European Trading Competition w Rzymie oraz Rotman International Trading Competition w Toronto.
Działalność wykonywana przez Pana Łukasza Śnieżka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Łukasz Śnieżek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .