Serwis relacji inwestorskich

Zawarcie znaczącej umowy

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Zawarcie znaczącej umowy

20/2024 26/06/2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. spółka zależna Emitenta, ML System+ sp. z o.o. _”Wykonawca”_ zawarła z EW Kiekrz sp. z o.o. z siedzibą w Jacewie _”Zamawiający”_ umowę dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na kompleksowym zaprojektowaniu oraz budowie Elektrowni Fotowoltaicznej PV Kiekrz o łącznej mocy 44,48 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym _”Inwestycja”_.
Łączna wartość umowy wynosi 61,6 mln zł netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Termin wykonania umowy w zakresie umożliwiającym odbiór zasadniczej części przedmiotu umowy przypadał będzie w I kwartale 2026 r. Odbiór końcowy Inwestycji ustalono na III kwartał 2026 r.
Wykonanie Inwestycji zostało podzielone przez Zamawiającego na dwa etapy, etap projektowania i etap realizacji. Rozpoczęcie etapu realizacji uzależnione będzie od zakończenia etapu projektowania, uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę przez Wykonawcę oraz pozyskania przez Zamawiającego finansowania.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków realizacji umów o podobnym charakterze.