Serwis relacji inwestorskich

Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu

RB 14/2022 20/07/2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Mithra V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „”Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW _w imieniu i na rzecz Mithra V Sp. z o.o._” organizowanym przez PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wartość złożonej przez Emitenta oferty wynosi 22.000.000 PLN netto i przekracza wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Emitent zastrzega, że wybór złożonej przez Spółkę oferty nie przesądza o zawarciu przez zamawiającego i Emitenta umowy.