Serwis relacji inwestorskich

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Strona główna GiełdaRaporty bieżące Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd ML System S.A. „Spółka” informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r. obecni byli następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:
1. Edyta Stanek – liczba przysługujących głosów: 3.000.000, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 49,9%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 35,8%;
2. Dawid Cycoń – liczba przysługujących głosów: 3.000.000, procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 49,9%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 35,8%.