Serwis relacji inwestorskich

ML System publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.

Strona główna O ML SystemAktualności ML System publikuje wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.

Grupa ML System w I kwartale 2024 r. wypracowała 40,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 46,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł do 7,7 mln zł w porównaniu z 4,2 mln zł rok wcześniej. W analizowanym okresie wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 13,3 mln zł wobec 7,4 mln zł w I kwartale 2023 r. Zysk netto wyniósł 5,9 mln zł wobec straty netto 2,3 mln zł w porównywalnym okresie poprzedniego roku. Na wyniki EBITDA i zysk netto w minionym okresie wpływ miały zdarzenia jednorazowe – sprzedaż nieruchomości i rozwiązanie rezerwy.

Grupa ogłosiła rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych mającego na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju na najbliższe lata.

Wyniki finansowe za I kwartał 2024 r.

ML System konsekwentnie wzmacnia potencjał eksportowy, co przekłada się na rosnącą rozpoznawalność naszej marki na rynkach zagranicznych. Kluczowym elementem strategii jest dbałość o to, aby miks sprzedażowy generował możliwie najwyższą marżę. Bieżący rok będzie okresem intensywnego wdrażania na rynek nowych, innowacyjnych produktów, w tym ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz szkieł powłokowych z projektu Active Glass. Wierzymy, że te innowacje pozwolą nam umocnić pozycję rynkową i sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Na wynik netto w analizowanym okresie wpływ miały dwa zdarzenia o charakterze jednorazowym: wobec oddania do użytkowania w grudniu 2023 roku nowej hali produkcyjnej, tym samym podwajając powierzchnie produkcyjne Spółki, podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości za 30,8 mln zł, która wygenerowała zysk 3,7 mln zł oraz odwrócenie zawiązanej w 2023 r. rezerwy w kwocie 2,3 mln zł na potencjalną karę w ramach kontraktu realizowanego przez ML System S.A. Wynik transakcji zbycia nieruchomości jest widoczny w pozostałych przychodach operacyjnych. Po wyłączeniu transakcji związanej ze sprzedaż nieruchomości EBITDA wyniosła 9,6 mln zł, a rentowność EBITDA ukształtowała się na poziomie 23,9 proc., czyli o 7,8 p.p. więcej rok do roku i 3,4 p.p. więcej niż w ostatnim kwartale 2023 r.

W I kwartale 2024 r. udział szkła powłokowego z „nowej ery kwantowej” w sprzedaży ogółem wyniósł 38,4 proc. Wartość sprzedaży eksportowej ukształtowała się z kolei na poziomie 3,9 mln zł, co stanowi blisko 10 proc. całej sprzedaży osiągniętej w analizowanym okresie. Największe przychody eksportowe w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. Grupa osiągnęła w Norwegii – blisko 2 mln zł, Szwecji– 0,8 mln zł oraz Austrii – 0,6 mln zł. W I kwartale 2024 r. Grupa zakończyła realizację kontraktu dla potentata z branży spożywczej – ICA GRUPPEN ze Szwecji. Grupa w ramach tego kontraktu dostarczyła moduły wraz z mocowaniami BIPV.

Przegląd opcji strategicznych

Przegląd obejmie analizę i ocenę potencjału rozwoju poszczególnych segmentów operacyjnych grupy oraz kluczowych produktów. Zarząd rozważy scenariusze dalszego rozwoju, w tym rozwój organiczny, akwizycje lub strategiczne partnerstwa z innymi podmiotami. Dodatkowo, zostanie przeprowadzony przegląd posiadanych przez grupę aktywów z punktu widzenia maksymalizacji ich mocy produkcyjnych dla realizacji długoterminowych celów strategicznych. Wnioski z przeglądu mogą posłużyć Zarządowi do aktualizacji planów strategicznych ML System. Na tym etapie nie podjęto jeszcze decyzji związanych z wyborem konkretnych opcji, a spółka będzie informować o przebiegu i wynikach procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Wybierzemy opcję, która pozwoli na maksymalizację wartości grupy dla akcjonariuszy. W procesie będą brały aktywny udział Edyta Stanek i Anna Warzybok, pełniące do 20 maja 2024 r. funkcje wiceprezesów zarządu ML System. Ich wiedza i doświadczenie stanowić będą istotną wartość w procesie – dodaje Dawid Cycoń.

 

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Oferta spółki to szerokie portfolio produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 40 tys. m kw. Spółka dysponuje 17 patentami, a dziewięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej. W 2021 r. spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” jest jednym z elementów ogłoszonej przez spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.