Serwis relacji inwestorskich

Powołanie zarządu ML System na nową kadencję

Strona główna O ML SystemAktualności Powołanie zarządu ML System na nową kadencję

Rada nadzorcza ML System powołała trzyosobowy zarząd spółki na nową kadencję. Dawid Cycoń kontynuuje pracę na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego odpowiedzialnego za zarządzanie strategiczne grupą kapitałową, w tym pionami sprzedaży i rozwoju. Rafał Sadzyński nadal będzie pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora operacyjnego, skupiając się na aspektach produkcji i logistyki. Nowym wiceprezesem zarządu został Łukasz Śnieżek, dotychczasowy dyrektor ds. finansowych i inwestycji w ML System. Mandaty zarządu nowej kadencji będą obowiązywać od 21 maja.

Edyta Stanek i Anna Warzybok, pełniące dotąd funkcje wiceprezesów zarządu ML System, podjęły decyzję o nieubieganiu się o wybór do składu zarządu na następną kadencję. Zarówno Edyta Stanek, jak i Anna Warzybok pozostają w strukturach grupy kapitałowej ML System.

Edyta Stanek jako prezes zarządu ML System Inc. będzie odpowiedzialna za rozwój struktury organizacyjnej w Stanach Zjednoczonych, gdzie plany ekspansji grupy ML System wymagają doświadczonego lidera. Jej wiedza techniczna i wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania nowych technologii będą nieocenione przy podejmowaniu kluczowych decyzji zarządczych dotyczących rozwoju grupy. Anna Warzybok pozostanie w grupie na stanowisku związanym ze strategicznym rozwojem firmy. Jej działania będą skupiały się na identyfikacji i pozyskiwaniu możliwości finansowania zagranicznej ekspansji ML System, głównie na rynkach Europy Zachodniej i w USA, oraz na pozyskiwaniu kapitału dla planów rozwojowych grupy.

Zmiany w składzie zarządu ML System były planowane i są naturalną konsekwencją zakończenia naszego wieloletniego programu inwestycyjnego. Ten ambitny program osiągnął swoje cele, co naturalnie prowadzi do przekształceń w naszym zespole kierowniczym i koncentracji na komercjalizacji efektów Strategii Nowej Ery Kwantowej – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

– Dotychczasowe obowiązki Anny w zakresie bieżącego zarządzania płynnością finansową grupy przejmie Łukasz Śnieżek, który od 2017 r. jest związany z ML System. W ciągu tych lat zdobył niezbędne doświadczenie i umiejętności, które teraz pozwolą mu objąć pełną odpowiedzialność za zarządzanie finansami firmy. Rafał Sadzyński, który został mianowany na stanowisko wiceprezesa w maju 2023 r., będzie zarządzał całością łańcucha dostaw i produkcją. Przez blisko rok pracy w ML System zdobył nie tylko odpowiednią wiedzę o działalności firmy, ale również wykazał się nowymi pomysłami i energią. Jego wiedza i doświadczenie zdobyte w dużych strukturach międzynarodowych, takich firm jak Reynaers, UMC (grupa Sharp) czy Grupa Deceuninck są kluczowe dla naszej organizacji na kolejnym etapie rozwoju – dodaje Dawid Cycoń.

Łukasz Śnieżek, dotychczasowy dyrektor ds. finansowych i inwestycji w ML System, posiada rozległe doświadczenie w zarzadzaniu finansami w spółkach należących do grup kapitałowych. Doświadczenie to zdobywał od 2012 r., początkowo w Grupie Kapitałowej Zelmer, a następnie w Grupie BSH. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie zdobył tytuł magistra ekonomii ze specjalnością w rachunkowości. W ML System, gdzie pracuje od 2017 r., był odpowiedzialny m.in. za kierowanie zespołem finansowym, realizację raportowania giełdowego, przygotowywanie prognoz i analiz finansowych oraz ocenę wiarygodności finansowej klientów. Posiada doświadczenie w sprawozdawczości finansowej międzynarodowych grup kapitałowych, wdrożeniach systemów klasy ERP i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi na dużą skalę. Łukasz Śnieżek jest również laureatem międzynarodowych konkursów finansowych: Rotman European Trading Competition w Rzymie oraz Rotman International Trading Competition w Toronto.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Oferta spółki to szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 40 tys. m kw. Spółka dysponuje 17 patentami, a osiem zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej. W 2021 r. spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” jest jednym z elementów ogłoszonej przez spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.