Serwis relacji inwestorskich

ML System publikuje wyniki za 2023 r.

Strona główna O ML SystemAktualności ML System publikuje wyniki za 2023 r.

• Grupa ML System wypracowała w 2023 r. 193,3 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 281,7 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 31,9 mln zł w porównaniu z 37,0 mln zł w 2022 r. W analizowanym okresie wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 25,7 mln zł wobec 36,5 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 4,6 mln zł wobec zysku netto 0,2 mln zł
w 2022 r.

• Sprzedaż eksportowa wyniosła w 2023 r. 45,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 289 proc.

• Sprzedaż szkła powłokowego i produktów nowej ery kwantowej ukształtowała się w analizowanym okresie na poziomie 47 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 33 proc.

• Marża brutto ze sprzedaży w 2023 r. wyniosła 16,5 proc., czyli o 3,4 p.p. więcej w ujęciu rok do roku.

W ubiegłym roku koncentrowaliśmy się na zakończeniu procesu inwestycyjnego w ramach strategii „nowej ery kwantowej”. W 2023 r. produkty wpisujące się w strategię „nowej ery kwantowej” stanowiły blisko 25 proc. naszej całkowitej sprzedaży. Oczekujemy, że udział tego segmentu w naszych przychodach będzie systematycznie rósł w kolejnych latach, co jest zgodne z naszą strategiczną wizją rozwoju. Dodatkowo, wartość naszej sprzedaży eksportowej w 2023 r. osiągnęła 45,7 mln zł, notując wzrost o 289 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Obecnie głównymi, nowymi dla nas rynkami zagranicznymi, na których koncentrujemy działania, są USA oraz Australia. Zyskujemy coraz większą rozpoznawalność, poszerzamy nasze rynki zbytu i realizujemy coraz bardziej prestiżowe projekty, w tym główną siedzibę firmy Apple w Irlandii oraz siedzibę banku CASA BFF we Włoszech – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

W 2023 r. spadek wartości sprzedaży wynikał m.in. ze spadku koniunktury w budownictwie, przedłużających się prac budowlanych na obiektach klientów ML System oraz z intensywnego wykorzystywania linii do prac B+R, w tym związanych z nowymi produktami, tj. dachówkami fotowoltaicznymi oraz fotowoltaicznymi płytami elewacyjnymi.

ML System otrzymała pod koniec 2023 r. zezwolenie na użytkowanie nowej hali produkcyjnej o powierzchni 20 tys. m kw. Wyposażona w nowoczesne linie technologiczne do produkcji szkła powłokowego wykorzystującego kropki kwantowe oraz dachówki fotowoltaiczne, fabryka zwiększa możliwości techniczne oraz wydajność produkcji firmy, co z kolei, jak ma nadzieję ML System, wpłynie na obniżenie jednostkowych kosztów wytworzenia. Dzięki tej inwestycji spółka będzie mogła efektywniej reagować na oczekiwania rynku, a produkty staną się bardziej atrakcyjne cenowo. Obecnie firma jest w stanie obsłużyć zarówno klientów realizujących indywidualne projekty, jak i tych, którzy specjalizują się w produktach seryjnych. W zakładzie produkcyjnym będą wytwarzane na skalę masową nowe produkty, które odpowiadają celom i założeniom unijnej dyrektywy budowlanej EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), dotyczącej efektywności energetycznej budynków.

Inwestycja w nowy budynek wraz z liniami produkcyjnymi, o wartości przekraczającej 200 mln zł, otwiera nowy rozdział w historii ML System. Nasza firma z regionalnego zakładu produkcyjnego obsługującego pojedyncze projekty stopniowo przekształca się w zautomatyzowaną, nowoczesną fabrykę światowej klasy – podsumowuje Dawid Cycoń.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Oferta spółki to szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 40 tys. m kw. Spółka dysponuje 16 patentami, a dziewięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej. W 2021 r. spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” jest jednym z elementów ogłoszonej przez spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.