Serwis relacji inwestorskich

ML System umacnia się na rynkach zagranicznych

Strona główna O ML SystemAktualności ML System umacnia się na rynkach zagranicznych

Grupa ML System w I półroczu 2023 r. osiągnęła 14,1 mln zł przychodów ze sprzedaży zagranicznej, co oznacza 206-proc. wzrost rok do roku. W II półroczu firma koncentruje się na wdrożeniu produkcyjnym na masową skalę nowych produktów – chce być w pełni przygotowana na nową rzeczywistość rynkową w związku z projektem dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

Na bieżąco realizujemy dostawy szyb z powłokami kwantowymi oraz w technologii 2D Glass. W zakresie projektu Active Glass aktualnie lokujemy maszyny produkcyjne w nowopowstałej hali produkcyjnej. Jeżeli chodzi o ceramiczną dachówkę fotowoltaiczną, to obecnie koncentrujemy się na planowaniu modelu produkcji i sprzedaży masowej przy współpracy z europejskimi liderami branży pokryć ceramicznych. Projekt QDrive jest w fazie realizacji, a jego planowanym efektem będzie wytworzenie prototypowej szyby giętej z powłoką kwantową dedykowanej branży automotive – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

W II półroczu koncentrujemy nasze zasoby na wdrożeniu produkcyjnym na masową skalę nowych produktów, uwzględniając kontekst projektu dyrektywy EPBD. Chcemy być w pełni przygotowani na potrzeby rynku i rosnący popyt – dodaje Dawid Cycoń.

W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży eksportowej spółki wyniosły 14,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 206 proc. W analizowanym okresie najważniejszymi rynkami zagranicznymi, na których spółka realizowała zlecenia na dostawę produktów, były: Norwegia, Szwecja oraz Niemcy.

Publikacja raportu za I półrocze 2023 r.

Grupa ML System wypracowała w I półroczu 2023 r. 94,5 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 105,3 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 8,3 mln zł w porównaniu z 11,6 mln zł w analogicznym półroczu poprzedniego roku. W analizowanym okresie wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 7,2 mln zł wobec 13,1 mln zł rok wcześniej, a strata netto wyniosła 10,6 mln zł wobec straty 3,8 mln zł w I półroczu 2022 r.

Przesunięcie w odbiorze produktów oraz obłożenie maszyn pracami w ramach projektów B+R obniżyły wartość sprzedaży zarówno w samym II kwartale, jak i całym I półroczu 2023 r. Niższa sprzedaż, w tym produktów o wysokiej marży, wpłynęła z kolei na spadek zyskowności. W I półroczu 2023 r. zaobserwowano ponadto wzrost w ujęciu rok do roku kosztów finansowych o blisko 2,5 mln zł oraz kosztów ogólnego zarządu (głównie wynagrodzeń, w tym. związanych ze wzrostem zatrudnienia) o 2,2 mln zł, co dodatkowo obniżyło wynik netto w analizowanym okresie.

O spółce:

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building-Integrated Photovoltaic Skylight Market Size and Projection 2023-2030, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Oferta spółki to również szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 25 tys. m kw. Spółka dysponuje 16 patentami, a dziewięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej. W 2021 r. spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” jest jednym z elementów ogłoszonej przez spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.