Serwis relacji inwestorskich

ML System z 40 -proc. wzrostem EBITDA w I kwartale 2023 r.

Strona główna O ML SystemAktualności ML System z 40 -proc. wzrostem EBITDA w I kwartale 2023 r.

ML System w I kwartale 2023 r. wypracowała w ujęciu skonsolidowanym 46,1 mln zł przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 67 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik EBITDA wyniósł 7,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 40 proc. Zwiększył się również udział sprzedaży eksportowej w ogólnej wartości sprzedaży z 6 proc. w I kwartale poprzedniego roku, do 17 proc. w analizowanym okresie roku bieżącego.

Za nami kolejny udany kwartał, podczas którego zwiększyliśmy skalę działania i umocniliśmy pozycję rynkową. Otrzymaliśmy kolejne patenty i wzory użytkowe, a ochroną zostały objęte m.in. nasze najnowsze produkty, tj. ceramiczna dachówka fotowoltaiczna oraz fotowoltaiczna płyta elewacyjna. Ich seryjna produkcja i sprzedaż są wyczekiwane przez rynek, dodatkowo wzmocniony projektem unijnej dyrektywy w zakresie efektywności energetycznej budynków. Zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą strategię „nowej ery kwantowej” o ww. rozwiązania. Uważamy, że perspektywa rozwoju dla sektora BIPV, w tym dla ML System, jednego z liderów branży, jest bardzo obiecująca – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

W I kwartale 2023 r. w konsekwencji wzrostu głównie kosztów finansowych do 1,9 mln zł spółka wygenerowała stratę netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie – 2,3 mln zł.

– Systematycznie zwiększamy skalę i zasięg działania firmy. Wchodzimy na nowe rynki. Do ostatnich nowych destynacji należą Węgry i Litwa, tym samym nasze produkty obecne są już w 26 krajach. Nie zwalniamy tempa. Przed nami nowe inwestycje i ambitne plany dywersyfikacji produktowej, wejście w seryjną produkcję i dalsza ekspansja geograficzna– dodaje Dawid Cycoń.

Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2023 r. oraz ostatnich tygodni

W styczniu Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał ML System kolejne dwa patenty. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania selektywnej warstwy ognioodpornej modyfikowanej nanocząsteczkami półprzewodnikowymi oraz wypełniania tą aktywną warstwą komory lub komór szyby zespolonej i szyba zespolona zawierająca tę lub te warstwy.

W lutym spółka rozpoczęła dostawy szkła fotowoltaicznego do prestiżowego 20-kondygnacyjnego centrum biznesowego Artery, zlokalizowanego w Wilnie, zaprojektowanego przez światowej sławy architekta – Daniela Libeskinda.

W marcu Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, które pozwolą zdynamizować tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Zgodnie z tym projektem od 2026 r. wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych, a od 2028 r. wszystkie nowe budynki prywatne będą musiały być zeroemisyjne oraz wyposażone w technologie słoneczne. ML System oczekuje, że nowe regulacje upowszechnią zastosowanie technologii BIPV, a zapotrzebowanie na oferowane przez firmę produkty stanie się masowe.

W kwietniu szyba z powłoką kwantową produkcji ML System otrzymała nagrodę za innowacyjność w dziedzinie architektury i budownictwa podczas prestiżowych, największych na świecie targów budowlanych dla architektów i inżynierów – BAU München.

W maju Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował opracowane przez ML System wzory przemysłowe dotyczące czterech rozwiązań zastosowanych w ceramicznej dachówce fotowoltaicznej opracowanej przez spółkę ML System. Mowa o kształcie, który wpływa na sposób mocowania, system odwodniania, będący jednocześnie zamkiem dopasowującym do popularnych modeli dachówek europejskich.

Rozszerzenie strategii rozwoju o nowe produkty oparte o technologię kwantową

Pod koniec kwietnia ML System rozszerzyła strategię rozwoju o nowe produkty oparte o technologię kwantową. Spółka w latach 2023-2024 zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych szacowanej wielkości do 50 tys. m2 miesięcznie w drugiej połowie 2025 r.

Wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Ponadto, spółka zamierza pozyskać ok. 70 mln zł z emisji akcji, planowanej po uzyskaniu zgody akcjonariuszy podczas WZA zwołanego na 26 maja 2023 r.

Zamierzamy wykorzystać sprzyjające warunki zewnętrzne, aby przyspieszyć rozwój i w horyzoncie średnioterminowym stać się prekursorem wdrożeń innowacyjnych produktów rozszerzających naszą ofertę BIPV i jednocześnie wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie – podsumowuje Dawid Cycoń.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building-Integrated Photovoltaic Skylight Market Size and Projection 2023-2030, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Oferta spółki to również szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 25 tys. m kw. Spółka dysponuje 16 patentami, a dziewięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej. W 2021 r. spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” jest jednym z elementów ogłoszonej przez spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.