Serwis relacji inwestorskich

Przyjęcie programu motywacyjnego przedmiotem głosowania podczas WZA ML System

Strona główna O ML SystemAktualności Przyjęcie programu motywacyjnego przedmiotem głosowania podczas WZA ML System

• Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy ML System zwołanego na 26 maja pod głosowanie poddana zostanie uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2024-2026, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji.

• Zgodnie ze zdefiniowanymi w ramach programu celami w 2024 r. przychody ze sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym spółki mają wynieść 440 mln zł, a EBITDA 85 mln zł. W 2025 r. ma to być odpowiednio 600 mln zł i 120 mln zł, a w 2026 r. 850 mln zł i 170 mln zł.

Program motywacyjny skierowany zostanie do kilkunastu kluczowych menedżerów ML System, od których w głównej mierze zależy wzrost skali działalności spółki, jej postęp technologiczny, a w konsekwencji wzrost wartości ML System. Liczymy, że program motywacyjny zostanie skonsumowany przy najwyższych oczekiwanych parametrach – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Z udziału w programie motywacyjnym zostaną wyłączeni wiodący akcjonariusze spółki, tj. Edyta Stanek i Dawid Cycoń.

W celu realizacji programu motywacyjnego spółka wyemituje nie więcej niż 120 tys. warrantów subskrypcyjnych, a jeden warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii G nowej emisji po cenie emisyjnej równej nominałowi, tj. 1,0 zł.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Oferta spółki to również szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 25 tys. m kw. Spółka dysponuje 16 patentami, a osiem zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej. W 2021 r. spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” jest jednym z elementów ogłoszonej przez spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.