Serwis relacji inwestorskich

ML System oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie po wdrożeniu kolejnych produktów opartych o technologię kwantową

Strona główna O ML SystemAktualności ML System oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie po wdrożeniu kolejnych produktów opartych o technologię kwantową
  • Zarząd ML System rozszerzył strategię rozwoju o nowe produkty oparte o technologię kwantową. Spółka w latach 2023-2024 zamierza zainwestować ok. 120 mln zł w produkcję ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych. Dzięki rozszerzeniu portfolio o nowe produkty oczekuje dodatkowej sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 200 mln zł rocznie, przy atrakcyjnym dwucyfrowym poziomie rentowności EBITDA. Plan inwestycyjny zakłada osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w szacowanej wysokości do 50 tys. m2 w drugiej połowie 2025 r.
  • Wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Ponadto, spółka zamierza pozyskać ok. 70 mln zł z emisji akcji, planowanej po uzyskaniu zgody akcjonariuszy podczas WZA zwołanego na 26 maja 2023 r.

Cel: osiągnięcie statusu wiodącego dostawcy kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie

Zamierzamy wykorzystać sprzyjające warunki zewnętrzne, aby zdynamizować rozwój i w horyzoncie średnioterminowym stać się prekursorem wdrożeń innowacyjnych produktów rozszerzających naszą ofertę BIPV i jednocześnie wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań BIPV w Europie. Zidentyfikowaliśmy renomowanych, europejskich producentów materiałów budowlanych i pokryć dachowych, jako partnerów zapewniających dystrybucję nowych produktów. Prowadzimy obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami na temat potencjalnej współpracy komercyjnej. W zakresie formalnym i prawnym nowe produkty posiadają dopuszczenia do stosowania oraz spełniają wymagania w obszarze norm fotowoltaicznych i budowlanych – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Łączne nakłady inwestycyjne obejmują zakup linii produkcyjnej. Kamienie milowe uwzględniają terminy założone w projekcie unijnej dyrektywy budynkowej. Spółka zakłada, że zautomatyzowana linia produkcyjna będzie gotowa do rozruchu w drugim kwartale 2024 r., a produkcja właściwa rozpocznie się w trzecim kwartale 2024 r. Pełne moce produkcyjne mają zostać osiągnięte w drugiej połowie 2025 r. Na podstawie wstępnych informacji przekazanych przez globalne koncerny budowlane popyt na nowe produkty szacowany jest na poziomie przewyższającym planowane możliwości produkcyjne spółki.

Oczekiwana i szacowana przez ML System cena w przeliczeniu na m2 powierzchni ceramicznej dachówki fotowoltaicznej oraz fotowoltaicznej płyty elewacyjnej będzie konkurencyjna względem obecnie stosowanych rozwiązań, tj. klasycznej dachówki lub klasycznej płyty elewacyjnej, uzupełnionych o oddzielny moduł PV. W kosztach uwzględnione są marże dystrybucyjne oraz wydatki związane ze sposobem pakowania i dystrybucji. Równocześnie parametry w zakresie efektywności energetycznej nowych rozwiązań będą zbliżone do najlepszych modułów fotowoltaicznych.

Dla potrzeb realizacji projektu spółka planuje zwiększyć zatrudnienie o 120 osób, które pracować będą w systemie dwuzmianowym.

Równocześnie spółka będzie kontynuowała rozwój sprzedaży szkła powłokowego, w tym szyb z aktywną powłoką kwantową, a także innych komunikowanych projektów, zgodnie z dotychczasowymi założeniami.

Innowacyjne dachówki fotowoltaiczne i fotowoltaiczne płyty elewacyjne idealnie wpisują się w globalne trendy rynkowe dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie, jednocześnie odznaczając się walorami estetycznymi i trwałością. Nowe produkty spółki są komplementarne wizualnie i sposobem montażu z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie. Mogą być z nimi w pełni zintegrowane, co razem z efektywnością kosztową i energetyczną będzie w naszej ocenie stanowić o ich przewadze konkurencyjnej względem dotychczasowych rozwiązań – podsumowuje Dawid Cycoń.

Kontekst strategiczny

Wprowadzenie nowych produktów, jakimi są ceramiczne dachówki fotowoltaiczne oraz fotowoltaiczne płyty elewacyjne, podyktowane jest rosnącą świadomością w zakresie konieczności zwrócenia się ku źródłom odnawialnym, a przede wszystkim obecnymi i planowanymi zmianami legislacyjnymi. Silne ukierunkowanie Unii Europejskiej na transformację energetyczną uwidacznia europejski projekt rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków EPBD z 16 lutego 2023 r. Na mocy planowanej dyrektywy, kraje Unii Europejskiej zobowiązane zostaną do wprowadzenia przepisów prawnych i administracyjnych, których efektem ma być ujednolicenie standardów sprawności energetycznej w budownictwie.

Harmonogram zmian na najbliższe lata zakłada m.in. osiągnięcie zeroemisyjności wszystkich nowych budynków zajmowanych, eksploatowanych lub będących własnością władz publicznych od 2026 r. oraz osiągnięcie zeroemisyjności wszystkich nowych budynków prywatnych od 2028 r.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Oferta spółki to również szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 25 tys. m kw. Spółka dysponuje 16 patentami, a osiem zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej. W 2021 r. spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” jest jednym z elementów ogłoszonej przez spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.