Serwis relacji inwestorskich

ML System z 49-proc. wzrostem sprzedaży w 2022 r.

Strona główna O ML SystemAktualności ML System z 49-proc. wzrostem sprzedaży w 2022 r.

Grupa ML System zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi wypracowała w 2022 r. 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 49 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 37 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 39,3 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wzrósł rok do roku o 49,8 proc., do 36,5 mln zł.

Konsekwentnie realizujemy założenia strategii, osiągając coraz wyższe przychody ze sprzedaży, a 2022 r. był pod tym względem rekordowy. Historycznie wysokie wartości osiągnęliśmy także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA. Ambitne cele strategiczne realizujemy pomimo wymagającego otoczenia zewnętrznego. Zarówno branża fotowoltaiczna, jak i budowlana odnotowują aktualnie spadki, co jest konsekwencją opóźnienia w uruchomieniu środków unijnych z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz konfliktu na Ukrainie, którego następstwem jest m.in. zmniejszona dostępność komponentów, a dalej wzrost cen materiałów i ich logistyki. Od początku działalności pracujemy nad niezależnością w pełnym łańcuchu dostaw oraz własnymi technologiami, np. nanotechnologią kwantową, ogniwami tandemowymi lub wielozłączowymi, dlatego uważamy, że w szerszym horyzoncie czasowym aktualne ograniczenia przełożą się na wzrost ekspozycji naszych rozwiązań na rynku – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Z kwartału na kwartał rośnie udział wysokomarżowych produktów, w tym objętych strategią „nowej ery kwantowej” w naszym portfolio sprzedażowym – oczekujemy, że trend ten będzie kontynuowany także w roku bieżącym. Widzimy obiecujące perspektywy wzrostu zarówno w segmencie BIPV, jak i fotowoltaiki klasycznej – w szczególności dla odbiorców reprezentujących sektor energetyki zawodowej i MŚP. Stale umacniamy naszą pozycję na rynkach zagranicznych, zwiększając obszar ekspansji o kolejne kierunki – w ostatnich miesiącach pojawiliśmy się na rynku litewskim i węgierskim – dodaje Dawid Cycoń.

W 2022 r. ML System wykazała szacowany skonsolidowany zysk netto w kwocie 0,2 mln zł wobec zysku netto 1,7 mln zł w 2021 r. Jest to konsekwencja wyższych kosztów amortyzacji o 9,4 mln zł w ujęciu rok do roku oraz wzrostu o ponad 5 mln zł kosztów finansowych w porównaniu z 2021 r.

Spółka nieprzerwanie rozwija portfolio produktów w oparciu o silne kompetencje B+R. W grudniu 2022 r. podpisała umowę z PARP w zakresie dofinansowania w wysokości 10 mln zł projektu tzw. „fotowoltaicznej dachówki” dedykowanej m.in. modernizowanym obiektom zabytkowym. Liczba projektów koncentrujących się na zwiększeniu efektywności energetycznej takich budynków powinna w kolejnych latach rosnąć za sprawą europejskiej strategii „fala renowacji”. Ponadto, w styczniu 2023 r. firma otrzymała kolejne dwa patenty, które chronią jej know-how w zakresie produkcji innowacyjnych szyb zespolonych. Aktualnie ML System posiada 16 patentów, a sześć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 r. spółka planuje opublikować 31 marca 2023 r.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Oferta spółki to również szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 25 tys. m kw. Spółka dysponuje 16 patentami, a sześć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej. W 2021 r. spółka uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” jest jednym z elementów ogłoszonej przez spółkę strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła w branży BIPV i automotive.