Serwis relacji inwestorskich

ML System z 39,1-proc. wzrostem sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2022 r.

Strona główna O ML SystemAktualności ML System z 39,1-proc. wzrostem sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2022 r.

ML System w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. wypracował 169 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 39,1 proc. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 21,3 mln zł, czyli o 34 proc. więcej w ujęciu rok do roku.

Pomimo wymagającego otoczenia gospodarczego w szybkim tempie i zgodnie z harmonogramem realizujemy projekty inwestycyjne oraz B+R. Systematycznie umacniamy naszą pozycję rynkową m.in. dzięki rozszerzeniu oferty o produkty „Nowej Ery Kwantowej”. Kwartał do kwartału rośnie wartość sprzedaży szkła, w tym – co szczególnie cieszy – wysokomarżowych produktów „Nowej Ery Kwantowej”. Ma to odzwierciedlenie w wynikach – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

W dniach 15-17 listopada braliśmy udział w Smart City Expo World Congress w Barcelonie. Są to targi o zasięgu globalnym, będące miejscem spotkań firm i sektora publicznego, pracujących wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. W tegorocznej edycji zaprezentowaliśmy się wspólnie z Rzeszowem, eksponując nasze produkty z obszaru Smart City. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – dodaje Dawid Cycoń.

W III kwartale 2022 r. grupa osiągnęła 12,6 proc. marży EBITDA. Poprawa rentowności to m.in. efekt realizacji strategii „Nowej Ery Kwantowej”. Należy także podkreślić, że w III kwartale 2022 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13,3 mln zł, co jest najlepszym, kwartalnym wynikiem w historii spółki. Rekordowy (24,9 mln zł) jest także narastający zysk brutto ze sprzedaży.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. grupa wykazała stratę netto w kwocie -4,7 mln zł wobec zysku netto 1,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jest to m.in. konsekwencja wyższych kosztów amortyzacji o 8,5 mln zł w ujęciu rok do roku. Na ostateczny wynik finansowy duży wpływ miały również wyższe o ponad 4 mln zł koszty finansowe. Ponadto, ML System dokonał odpisu na należności w kwocie 1 mln zł oraz zawiązał obowiązkową rezerwę w kwocie 3,2 mln zł na jednorazowe zdarzenie gospodarcze wynikające z ewentualnego sporu pomiędzy spółką a inwestorem instytucjonalnym. Kwota ta jest maksymalną wartością możliwego obciążenia spółki w przyszłości. ML System prowadzi działania prawne zmierzające do zniwelowania bądź ograniczenia wyżej wymienionych kwot.

Konsekwentnie realizujemy strategię „Nowej Ery Kwantowej” zmierzając wprost do osiągnięcia zawartych w niej celów. Skala firmy rośnie, komercjalizujemy nowe produkty, realizujemy kolejne zlecenia. Fakturowanie największych kontraktów pozyskanych w ostatnim czasie, w tym dla Tauron i PGE jeszcze przed nami. Niezależnie, spółka intensywnie pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym – podsumowuje Dawid Cycoń.