Serwis relacji inwestorskich

Covid Detector z potwierdzoną wysoką skutecznością diagnostyczną

Strona główna O ML SystemAktualności Covid Detector z potwierdzoną wysoką skutecznością diagnostyczną

Tym samym zostały zakończone prace badawcze nad oceną skuteczności urządzenia w zakresie wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z wydychanego powietrza i wymazów. Osiągnięte wyniki czułości i specyficzności urządzenia w zakresie pomiaru materiału z nosogardzieli w wysokości odpowiednio 98,08% i 97,67% znacznie przewyższają skuteczność testów akceptowanych przez WHO i wg Spółki dają duże możliwości wykorzystania urządzenia w profesjonalnej diagnostyce. Po analizie uzyskanych wyników wyraźnie widać związek pomiędzy poziomem wiremii a uzyskanymi wynikami. Im więcej patogenu w pobranym materiale, tym wyższa czułość urządzenia.

Już teraz Covid Detector jest skutecznym urządzeniem do wykrywania koronawirusa  w czasie rzeczywistym, który najszybciej wykrywa wirusa bez względu na to czy pomiar jest wykonywany z wydychanego powietrza czy z wymazu. Warto podkreślić fakt, że skuteczność Covid Detectora przewyższa większość testów antygenowych aktualnie używanych w trybie profesjonalnym.  – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Kluczową przewagą Covid Detectora jest nie tylko potwierdzona wysoka skuteczność wykonywanych pomiarów, ale przede wszystkim uzyskiwanie wyniku testu w czasie rzeczywistym.

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że zastosowana technika analizy badanych próbek w oparciu o wibracyjną spektroskopię rozproszeniową w wykrywaniu obecności mikroorganizmów, także wirusów, w organizmie charakteryzuje się wysokimi wartościami wskaźników czułości a także bardzo wysokimi wartościami wskaźników specyficzności. Można więc sądzić, że innowacyjne urządzenie Covid Detector, w którym zastosowano tą technikę jest wiarygodnym narzędziem do identyfikowania obecności patogenu w badanej próbce, także wydychanego powietrza. W praktyce  może się to przełożyć na całkowicie nowe możliwości testowania dużych populacji w czasie rzeczywistym. Z kolei to daje szansę na poprawę bezpieczeństwa epidemicznego społeczeństw i możliwość ograniczenia negatywnych następstw w przypadku kolejnych fali pandemii dodaje Prof. Dr hab. Andrzej Urbanik, Kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kolejnym kamieniem milowym będzie uzyskanie certyfikacji Covid Detectora do tzw. samokontroli, czyli urządzenie będzie mogło być wykorzystywane nie tylko przez profesjonalistów (np. laboratoria diagnostyczne), ale również firmy, hotele, organizacje, itp., które będą mogły samodzielnie obsługiwać urządzenie. Otworzy to drogę do powszechniejszego zastosowania i skuteczniejszej walki z wirusem.

Urządzenie obecnie przechodzi badania skuteczności wykrywania przeciwciał  w próbkach krwi. Trwają również badania nad możliwością wykorzystania urządzenia do profesjonalnej diagnostyki medycznej przy wykrywaniu nowotworów i gruźlicy,  w tym wykrywania stadium tych chorób.

Chcielibyśmy jak najszybciej uzyskać pozytywną rekomendację odpowiednich organów do uznania testów z Covid Detectora jako mających wartość diagnostyczną co najmniej równą dostępnym na rynku testom, w tym zwalniającą z obowiązku kwarantanny – dodaje Dawid Cycoń.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Oferta spółki to również szeroka paleta produktów tradycyjnej fotowoltaiki, produktów Smart City oraz specjalistycznego szkła, w tym dla branży automotive. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 20 tys. m kw. Spółka dysponuje 13 patentami, a 6 zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie. Od 2020 r. ML System prowadzi badania w zakresie wykorzystania zjawisk fizyki kwantowej w profesjonalnej diagnostyce medycznej.

Kontakt dla mediów

Jakub Rutkowski

jrutkowski@tailorsgroup.pl

+48 603 33 40 68