Serwis relacji inwestorskich

ML System: Podwojenie EBITDA w I pół. 2020 r., wyniki szacunkowe

Strona główna O ML SystemAktualności ML System: Podwojenie EBITDA w I pół. 2020 r., wyniki szacunkowe

ML System: Podwojenie EBITDA w I pół. 2020 r., wyniki szacunkowe

ML System, zgodnie z danymi szacunkowymi, w I półroczu 2020 r. wypracował 55,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,8 mln zł EBITDA. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 31 proc. oraz 106 proc. Korzystając z ponadprzeciętnych perspektyw wzrostu rynku BIPV i automotive, dzięki autorskiej unikalnej technologii kwantowej spółka w 2024 r. zamierza osiągnąć ponad 400 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Zaprezentowane wyniki są istotnie lepsze niż w pierwszym półroczu 2019 roku i odzwierciedlają nasz aktualny potencjał, bazujący przede wszystkim na produktach i rynkach zbytu w obszarze BIPV i klasycznej fotowoltaiki. Realizacja w latach 2020 – 2024 założeń strategicznych, opierających się na rozwoju potencjału w ramach innowacyjnych projektów fotowoltaicznych: Active Glass, 2D Glass oraz Quantum Glass pozwoli nam wkroczyć w „nową erę kwantową”, a w efekcie dokonać skokowego wzrostu wyników finansowych – komentuje Dawid Cycoń, prezes i współzałożyciel ML System.

Szacunkowe, skonsolidowane dane półroczne:

I H 2019 r. I H 2020 r. Zmiana
Przychody (mln zł) 42,1 55,2 +31 proc.
EBITDA (mln zł) 6,7 13,8 +106 proc.
Marża EBITDA 16% 25% +9 p.p.

 

ML System oczekuje, że na koniec 2023 r. będzie dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Rezultatem realizacji strategii ma być osiągnięcie w 2024 r. przez spółkę przychodów ze sprzedaży przekraczających 400 mln zł, przy atrakcyjnej rentowności biznesu.

ML System dostrzega ponadprzeciętną perspektywę wzrostu zarówno na rynku szkła architektonicznego, jak automotive. Potwierdzeniem dokonań technologicznych spółki jest umowa o strategicznej współpracy z amerykańskim koncernem Guardian Glass – jednym z globalnych liderów branży szkła budowlanego – na mocy której produkty ML System będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie. Spółka nawiązała także strategiczne partnerstwo z Pilkington Automotive Poland, wiodącym dostawcą szyb do większości producentów samochodów, ukierunkowane na wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych o nazwie „QDrive”.

Akcjonariusze ML System podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 24 lipca, podjęli decyzję o publicznej emisji do 730 tys. akcji w trybie bezprospektowym. Łącznie spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca emisji do 770 tys. akcji w trybie prospektowym. Kapitał pozyskany z emisji akcji zostanie przeznaczony głównie na finansowanie projektu Active Glass.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System zatrudnia ponad 200 osób. Spółka dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.