Serwis relacji inwestorskich

Akcjonariusze ML System podjęli decyzję o emisji akcji

Strona główna O ML SystemAktualności Akcjonariusze ML System podjęli decyzję o emisji akcji

Akcjonariusze ML System podjęli decyzję o emisji akcji

Akcjonariusze ML System podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 24 lipca, podjęli decyzję o publicznej emisji do 730 tys. akcji w trybie bezprospektowym. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na realizację celów nowej ery kwantowej, przedstawionych w strategii na lata 2020 – 2024, a w szczególności finansowanie projektu Active Glass, również opartego na przełomowej technologii kropek kwantowych.

Naszym celem jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy produktów fotowoltaicznych bazujących na technologii kropek kwantowych, w szczególności szkła fotowoltaicznego dedykowanego obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. Oczekujemy, że na koniec 2023 r. będziemy dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. W efekcie, w 2024 r. zakładamy przekroczenie wartości 400 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy atrakcyjnej rentowności biznesu – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Emisję do 730 tys. akcji w trybie bezprospektowym spółka zamierza przeprowadzić w najbliższych dniach.

Łącznie spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca publicznej emisji do 770 tys. akcji w trybie prospektowym.

W latach 2020 – 2024, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje do 216 mln zł na rozwój strategicznych projektów fotowoltaicznych: Active Glass, 2D Glass, Quantum Glass oraz rozbudowę infrastruktury magazynowo-logistycznej. Wydatki, oprócz emisji akcji, zostaną sfinansowane ze środków własnych, otrzymanych i planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych.

Z uwagi na wyraźne różnice w cechach, funkcjach i parametrach produkty Quantum Glass, 2D Glass oraz Active Glass będą miały różne zastosowanie.

Jednym z celów strategicznych spółki pozostaje ekspansja na rynki zagraniczne, czego potwierdzeniem jest podpisanie umowy o współpracy z amerykańskim koncernem Guardian Glass – jednym z globalnych liderów branży szkła budowlanego – na mocy której produkty spółki będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie.

W ramach projektów B+R spółka planuje rozwój produktów „nowej ery kwantowej” m.in. poprzez wspólną komercjalizację z Pilkington Automotive Poland szyb z powłokami kwantowymi dla branży automotive.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System zatrudnia ponad 200 osób. Spółka dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.