Serwis relacji inwestorskich

ML System publikuje wyniki za 2019 r.

Strona główna O ML SystemAktualności ML System publikuje wyniki za 2019 r.

ML System publikuje wyniki za 2019 r.

ML System wypracował w minionym roku 93,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 14,0 mln zł EBITDA oraz 3,5 mln zł zysku netto. Lider polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV) w kolejnych kwartałach będzie się koncentrować m.in. na dywersyfikacji produktów i kanałów sprzedaży oraz ekspansji na nowe rynki zagraniczne.

W minionym roku, zgodnie z zapowiedzią, koncentrowaliśmy się na wzroście marż, odpowiednio selekcjonując kontrakty. W efekcie rentowność EBITDA wzrosła rok do roku o kilka punktów procentowych. Rzeczywistość gospodarcza w konsekwencji wybuchu pandemii COVID-19 zmieniła się, można powiedzieć, „z dnia na dzień”. Pozostajemy jednak optymistami, a nasze cele na 2020 r. i kolejne kwartały nie zmieniają się. Kontynuujemy projekt Quantum Glass (kropki kwantowe), dywersyfikujemy ofertę produktów i kanały sprzedaży, a także rozwijamy ofertę usług w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zamierzamy ponadto poszerzać ekspansję na kolejne rynki zagraniczne – duże zainteresowanie naszą ofertą np. partnerów ze Skandynawii, szczególnie w obszarze BIPV, są podstawą do optymizmu – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Podstawowe, skonsolidowane dane finansowe:

(mln zł) 2018 r. 2019 r. Dynamika
Przychody 123,3 93,4 76 proc.
EBITDA 14,6 14,0 96 proc.
Zysk netto 5,7 3,5 61 proc.

 

Wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) uwzględnia koszt finansowy wyceny programu motywacyjnego w kwocie 0,2 mln zł. Na wartość zysku netto w analizowanym okresie wpływ miał wzrost kosztów za sprawą uruchomienia osobnego działu obsługi klienta dedykowanego sprzedaży klasycznych modułów PV. M.in. w związku z rozbudową zaplecza badawczego oraz wyposażeniem działu transferu technologii w zaawansowany sprzęt do prototypowania w analizowanym okresie wzrosła amortyzacja, co w konsekwencji spowodowało wzrost kosztów operacyjnych.

Wpływ COVID-19

ML System w celu przeciwdziałania potencjalnym, negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dywersyfikuje źródła dostaw komponentów. Preferuje zlecenia produkcyjne, w tym eksportowe (głównie z Norwegii i Szwecji, gdzie wpływ koronawirusa jest relatywnie mniej odczuwalny), przy mniejszej koncentracji na kontraktach publicznych i parasolowych, gdzie – ze względu na aktualną sytuację – spowolnieniu uległo tempo ogłaszania przetargów. Firma optymalizuje procesy organizacyjne oraz czas pracy załogi, wdrożyła dodatkowe zasady bezpieczeństwa pracy.

W związku z pandemią COVID-19 spółka uruchomiła sprzedaż pasywnych i aktywnych (zabijających wirusy) szklanych przegród. Intensywnie pracuje nad wdrożeniem kolejnych produktów ułatwiających codzienne funkcjonowanie szpitali, aptek, urzędów czy banków.

Projekty rozwojowe

Dzięki ciągłemu rozwojowi produktów, ich udoskonalaniu, a także prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi rozwiązaniami spółka nie tylko poprawia swoją pozycję w branży energii odnawialnej, a także otwiera sobie drogę do zaistnienia w nowych sektorach, w tym mobility.

Procesy wdrożeniowe w ramach projektu Quantum Glass przebiegają zgodnie z planem. Wybudowana w ubiegłym roku hala produkcyjna wraz z zapleczem otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Zakontraktowana także została linia produkcyjna. Szyby z powłoką kwantową wyprodukowane jeszcze w warunkach laboratoryjnych zostały już zainstalowane na części biurowej nowej fabryki ML System. Przed masowym wdrożeniem do produkcji planowane jest wykonanie kilku pilotażowych instalacji w kraju i za granicą.

Znani krajowi i zagraniczni producenci stolarki otworowej, jak również międzynarodowe koncerny szklarskie potwierdziły zdolność wykorzystania produktu, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji – wskazuje Dawid Cycoń.

ML System w istniejących halach produkcyjnych pracuje także nad rozwojem technologii powłok pasywnych w ramach projektu 2DGlass. Zakłada on poprawę parametrów szyb zespolonych powszechnie stosowanych w budownictwie i transporcie. Spółka otrzymała 16,8 mln zł dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wdrożenie tego produktu. Planowana data wdrożenia komercyjnego szyb pasywnych 2DGlass to II kwartał 2022 r.

Program Mój prąd

W ubiegłym roku spółka uruchomiła sprzedaż do klientów indywidualnych zainteresowanych uczestnictwem w programie „Mój prąd”. Dotychczasowe miesiące funkcjonowania oferty B2C zarząd spółki ocenia pozytywnie, obserwuje rosnące zainteresowanie prosumenckimi instalacjami fotowoltaicznymi. Przewagę konkurencyjną dostrzega zarówno w jakości wykonania produktów, a także rozpiętości oferty. Firma, jako jedyna na rynku, proponuje kolorowe panele oraz wytrzymałe i wysokowydajne moduły dedykowane systemowym zadaszeniom tarasów i miejscom postojowym – tzw. „carportom”.

ML System S.A. to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System na koniec 2019 r. zatrudniał 183 osoby. Spółka dysponuje 11 patentami, a siedem zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.