Serwis relacji inwestorskich

ML System notuje skokowy wzrost wyników

Strona główna O ML SystemAktualności ML System notuje skokowy wzrost wyników

ML System, wyspecjalizowana spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), wypracowała w okresie I-III kwartał 2018 r. 86,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 11,2 mln zł EBITDA oraz 4,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 237,5 proc., 60,5 proc. i 95,7 proc. Zarząd spółki liczy, że m.in. współpraca z lokalnymi partnerami w szybkim tempie przełoży się na większy udział eksportu w ogólnej sprzedaży.

Fundamentem naszego wzrostu są inwestycje w badania i rozwój. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. przeznaczyliśmy na ten cel 4,3 mln zł, zaś łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 10,7 mln zł. Niezmiennie pracujemy nad rozbudową miksu produktowego w kierunku asortymentu zapewniającego wyższą rentowność, tj. rozwiązań BIPV i Smart City – komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.

Jesteśmy w przededniu rewolucyjnych zmian na rynku budowlanym. Od stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać dyrektywa unijna dotycząca obiektów publicznych, gdzie projekty nieuwzględniające elementów aktywnych, czyli np. rozwiązań BIPV, nie otrzymają pozwolenia na budowę. Dyrektywa obejmująca budynki indywidualne i komercyjne zacznie obowiązywać od 2021 r. Oczekujemy, że ML System będzie beneficjentem powyższych zmian legislacyjnych – dodaje Dawid Cycoń.

Podstawowe skonsolidowane dane finansowe za I-III kwartał 2018 r.

I-III kw. 2017 r. I-III kw. 2018 r. Dynamika
Przychody (mln zł) 25,5 86,4 337,5%
EBITDA (mln zł) 6,9 11,2 160,5%
Zysk netto (mln zł) 2,1 4,3 195,7%

 

Wartość portfela zamówień ML System na 2018r. wynosi 114 mln zł.

W 2017 r. udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ML System był znacznie poniżej 1 proc. Na koniec III kwartału 2018 r. wzrósł do poziomu blisko 2 proc. W kolejnych kwartałach firma zamierza zintensyfikować działania zmierzające do wzrostu przychodów z eksportu. W grupie krajów, zdefiniowanych w strategii rozwoju jako najbardziej perspektywiczne, znajduje się Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Włochy, Francja, Chorwacja, Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania i Irlandia. Dzięki podpisaniu umowy dystrybucyjnej relatywnie największą rozpoznawalnością spółka cieszy się w Australii i Nowej Zelandii. W USA natomiast doszło do podpisania listu intencyjnego z potencjalnym dystrybutorem.

ML System planuje rozwój sprzedaży eksportowej w oparciu o współpracę z lokalnymi partnerami, tj. firmami wykonawczymi, szczególnie specjalizującymi się w montażu fasad aluminiowo-szklanych lub fotowoltaicznych, biurami projektowymi oraz architektami. Na wybranych rynkach firma będzie mieć swoich przedstawicieli, zatrudnionych w ML System. W Niemczech z kolei, ze względu na specyfikę tego rynku, spółka dostrzega szansę wzrostu w oparciu o model OEM (produkty byłyby wytworzone przez ML System, ale sprzedawane pod inną marką).

Liczymy, że pierwsza, większa dostawa do Australii nastąpi jeszcze w tym roku. W ostatnim czasie otrzymaliśmy zapytania również z Arabii Saudyjskiej oraz zrealizowaliśmy sprzedaż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mamy nadzieję, że efektem certyfikacji produktów oraz prowadzonych rozmów z partnerami będzie uruchomienie sprzedaży za granicą w większej skali już w 2019 r. Istotnym wsparciem w realizacji tego celu będzie kapitał pozyskany od inwestorów w ramach IPO – wskazuje Dawid Cycoń.

Na przełomie maja i czerwca 2018 r. ML System z sukcesem przeprowadził ofertę publiczną akcji, pozyskując 34,6 mln zł na dalszy rozwój. Zapisane w prospekcie cele emisyjne są systematycznie realizowane. Prace projektowe związane z rozbudową zakładu, gdzie produkowana będzie QDSC (innowacyjna transparentna szyba Quantum Glass, z powłoką kwantową) są w toku, pozwolenie środowiskowe spółka otrzymała 28 sierpnia bieżącego roku. Wybrano także dostawców wszystkich kluczowych urządzeń w ramach kontynuacji projektu ULTRAPV (wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV), a 31 sierpnia firma zawarła stosowane umowy w tym zakresie.

W październiku bieżącego roku Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił ML System patentu na sposób wytwarzania modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych. Oznacza to, że spółka ma swoim koncie już pięć przyznanych patentów, a 12 wniosków czeka na rozpatrzenie.

ML System S.A. to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. ML System na koniec III kwartału 2018 r. zatrudniał 138 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.