Serwis relacji inwestorskich

ML System z 95-proc. wzrostem sprzedaży w I półroczu 2018 r.

Strona główna O ML SystemAktualności ML System z 95-proc. wzrostem sprzedaży w I półroczu 2018 r.

ML System z 95-proc. wzrostem sprzedaży w I półroczu 2018 r.

  • ML System, wyspecjalizowana spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), wypracowała w I półroczu 2018 r. 41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 95-proc. wzrost rok do roku.
    W analizowanym okresie firma osiągnęła 5,9 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost
    do porównywalnego okresu poprzedniego roku o 28 proc.
  • Głównymi celami spółki na II półrocze bieżącego roku jest m.in. rozwój technologii kropek kwantowych, rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego i wzrost sprzedaży eksportowej.

Rezultaty osiągnięte w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Poszerzenie o nowe obszary działania, mowa m.in. o kontraktach parasolowych z jednostkami samorządu terytorialnego (tzn. takich, gdzie beneficjentami unijnego wsparcia są osoby fizyczne) oraz realizowanych elektrowniach fotowoltaicznych, zaowocowało znaczącym wzrostem przychodów ze sprzedaży. Biorąc pod uwagę 114 mln zł wartości portfela zamówień na 2018 r., w którego skład wchodzą zamówienia z obszaru BIPV oraz Smart City, gwarantujące relatywnie wyższą rentowność, zachowujemy optymizm względem wyników w całym roku – komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.

Zysk netto w I półroczu 2018 r. wyniósł 1,5 mln zł, co jest wartością zbliżoną do odnotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem o 28 proc. i wyniósł 5,9 mln zł. Na ostateczny kształt wyniku netto w analizowanym okresie wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów własnych sprzedanych produktów i usług, co spowodowane było z jednej strony zwiększeniem skali działania, a z drugiej wzrostem kursu walut i kosztów podwykonawców. Należy także uwzględnić zwiększenie zatrudnienia w związku z realizowanymi projektami inwestycyjnymi w nowe linie produkcyjne, których pełne wykorzystanie nastąpi w kolejnych kwartałach.

Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu bieżącego roku wyniosły 12,6 mln zł, z czego 2,6 mln zł to wydatki w obszarze B+R.

Na przełomie maja i czerwca 2018 r. ML System z sukcesem przeprowadził ofertę publiczną akcji, pozyskując od inwestorów 34,6 mln zł. Zebrane środki spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, w tym przede wszystkim na rozpoczęcie masowej produkcji rewolucyjnych transparentnych szyb z powłoką kwantową, a także na ekspansję zagraniczną.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 12 czerwca udzielił spółce patentu na wynalazek „System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami stałymi i ruchomymi”. Aktualnie ML System ma już cztery przyznane patenty, a 12 wniosków czeka na rozpatrzenie.

Spółka 27 czerwca zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę o dofinansowanie kwotą 25,8 mln zł projektu badawczego, którego celem jest opracowanie wysokosprawnego ogniwa PV, bazującego na połączeniu tradycyjnej technologii krzemowej z nanomateriałem, tj. kropkami kwantowymi. To największy grant w historii firmy. Głównym celem projektu o łącznej wartości 34,6 mln zł, który zakłada połączenie technologii kropek kwantowych z ogniwami krzemowymi, jest osiągnięcie bardzo wysokich sprawności energetycznych. Jednocześnie produkty mają zachować atrybuty technologii kropek kwantowych, tj. transparentności warstw i utrzymania wydajności w trudnych warunkach oświetleniowych. Przewidywany termin zakończenia projektu to styczeń 2022 r. Oczekiwanym rezultatem projektu jest stworzenie wysokosprawnych ogniw fotowoltaicznych, przy zachowaniu niskich kosztów wytwarzania.

ML System opiera strategię wzrostu na odpowiedzialnej strukturze finansowania. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza wynosił 0,7x. Korzystna sytuacja płynnościowa pozwala spółce bezpiecznie planować kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Naszymi głównymi celami na II półrocze jest rozpoczęcie budowy nowego zakładu produkcyjnego w ramach projektu QDSC (innowacyjny moduł fotowoltaiczny Quantum Glass wykorzystujący ogniwa fotowoltaiczne oparte o powłokę kwantową), kontynuacja projektu ULTRAPV (wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV), rozwój produktów typu Smart City (ekologiczne obiekty małej architektury zintegrowane z fotowoltaiką) oraz dalsza rozbudowa naszego potencjału w obszarze B+R. Będziemy także pracować nad wzrostem sprzedaży do odbiorców zagranicznych – podsumowuje Dawid Cycoń.

 

ML System S.A. to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. ML System na koniec I półrocza 2018 r. zatrudniał 129 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

 

Kontakt dla mediów

Tomasz Danelczyk

PR&IR Manager

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390