Serwis relacji inwestorskich

Sukces IPO ML System – cena emisyjna ustalona na 27 zł, inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji

Strona główna O ML SystemAktualności Sukces IPO ML System – cena emisyjna ustalona na 27 zł, inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji

 Sukces IPO ML System – cena emisyjna ustalona na 27 zł, inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji

  • Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje nowej emisji w IPO ML System, wysoce wyspecjalizowanej spółki technologicznej, będącej liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV). 
  • Cena ostateczna jednej akcji została ustalona na 27 zł. Tym samym wartość oferty wynosi ok. 34,6 mln zł, a spółka pozyska kapitał na rozwój nowych, innowacyjnych produktów i technologii oraz ekspansję zagraniczną. 
  • Do inwestorów instytucjonalnych trafi 1.191.380 akcji, zaś inwestorom indywidualnym zostanie przydzielonych 90.488 akcji.

 W trakcie roadshow spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma zarządzającymi i analitykami, którzy bardzo pozytywnie ocenili nasz innowacyjny model działania, dotychczasowe sukcesy biznesowe oraz ambitne cele rozwojowe. Cieszy nas także zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów indywidualnych. Sukces jest tym większy, że otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające. Wierzymy, że pozyskany dzięki IPO kapitał pozwoli nam rosnąć jeszcze szybciej, z korzyścią dla naszych akcjonariuszy – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, w tym przede wszystkim na rozpoczęcie masowej produkcji rewolucyjnych transparentnych szyb w oparciu o technologię kropek kwantowych, a także na ekspansję zagraniczną. Według firmy najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera.

Oferta publiczna ML System obejmowała do 1.832.468 akcji, w tym do 1.281.868 akcji nowej emisji oraz do 550.600 akcji istniejących. Na 11 czerwca zaplanowano przydział akcji inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym.

Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski. Rolę doradcy finansowego pełni Addventure.

 

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

 Kontakt dla mediów

Jakub Rutkowski

PR&IR Director

jrutkowski@tailorsgroup.pl

+48 603 33 40 68

 

Tomasz Danelczyk

PR&IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390

 

 Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy. Nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty ani propozycji nabycia akcji ML System S.A. („Emitent”). Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji, jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany na stronach internetowych Emitenta: www.mlsystem.pl oraz Vestor Dom Maklerski S.A.: www.vestor.pl. Niniejszy materiał nie stanowi także rekomendacji do złożenia zapisu na akcje Emitenta oferowane w ramach oferty publicznej, ani ich nabycia na giełdzie papierów wartościowych po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do prospektu. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja niniejszego materiału lub informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.