Serwis relacji inwestorskich

Ostatnie dni zapisów na akcje ML System

Strona główna O ML SystemAktualności Ostatnie dni zapisów na akcje ML System

W poniedziałek, 28 maja kończą się zapisy od inwestorów indywidualnych na akcje ML System. Wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), w ramach IPO planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, w tym przede wszystkim na rozpoczęcie masowej produkcji rewolucyjnych transparentnych szyb fotowoltaicznych w oparciu o technologię kropek kwantowych, a także na ekspansję zagraniczną. Według firmy najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera.

Oferującym i wyłącznym prowadzącym księgę popytu jest Vestor Dom Maklerski. Zapisy
na walory ML System są przyjmowane w BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ oraz CDM Pekao. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną,
co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść
ok. 53 mln zł.

Oferta publiczna ML System obejmuje do 1.832.468 akcji, w tym do 1.281.868 akcji nowej emisji oraz do 550.600 akcji istniejących. Akcje są oferowane inwestorom indywidualnym
i instytucjonalnym. Ostateczna cena akcji zostanie ogłoszona 29 maja.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

 Kontakt dla mediów

Jakub Rutkowski

PR&IR Director

jrutkowski@tailorsgroup.pl

+48 603 33 40 68

 

Tomasz Danelczyk

PR&IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390

 

 Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy. Nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania papierów wartościowych, w szczególności nie stanowi oferty ani propozycji nabycia akcji ML System S.A. („Emitent”). Jedynym dokumentem, którego treść może stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji, jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany na stronach internetowych Emitenta: www.mlsystem.pl oraz Vestor Dom Maklerski S.A.: www.vestor.pl. Niniejszy materiał nie stanowi także rekomendacji do złożenia zapisu na akcje Emitenta oferowane w ramach oferty publicznej, ani ich nabycia na giełdzie papierów wartościowych po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do prospektu. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja niniejszego materiału lub informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.