Serwis relacji inwestorskich

Raporty bieżące

Strona główna Raporty bieżące


Zakres dat:


 SZUKAJ
Data/Godzina Numer Tytuł Udostępnij
20/02/2020 14:59 3/2020 Zawarcie znaczącej umowy
30/01/2020 19:06 2/2020 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
30/01/2020 12:47 1/2010 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
04/12/2019 20:14 28/2019 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
25/11/2019 17:38 27/2019 Udzielenie homologacji na produkt
22/11/2019 14:22 26/2019 Zawarcie znaczącej umowy
30/10/2019 17:02 25/2019 Zawarcie znaczącej umowy
22/10/2019 21:25 24/2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej
22/10/2019 18:06 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
22/10/2019 18:01 22/2019 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
25/09/2019 15:29 21/2019 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/09/2019 15:27 20/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/08/2019 17:36 19/2019 Podpisanie umowy leasingowej
03/07/2019 17:21 18/2019 Podpisanie umów kredytowych
02/07/2019 18:48 17/2019 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
14/06/2019 17:34 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
14/06/2019 17:28 15/2019 Uchwała o wypłacie dywidendy
14/06/2019 17:24 14/2019 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17/05/2019 13:02 13/2019 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/05/2019 13:01 12/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/03/2019 15:23 11/2019 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
25/03/2019 12:40 10/2019 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
25/03/2019 12:39 9/2019 Korekta raportu bieżącego nr 9/2019
21/03/2019 17:30 9/2019 Podpisanie umów kredytowych
06/03/2019 17:28 8/2019 Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych
01/03/2019 14:41 7/2019 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
01/03/2019 13:29 6/2019 Udzielenie Spółce praw ochronnych na trzy wzory użytkowe
19/02/2019 10:54 5/2019 Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą w ramach realizacji projektu Quantum Glass
04/02/2019 16:10 4/2019 Zatwierdzenie projektu budowlanego i otrzymanie pozwolenia na budowę
31/01/2019 08:00 3/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
30/01/2019 15:41 2/2019 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
29/01/2019 11:01 1/2019 Zawarcie znaczącej umowy
28/12/2018 14:26 30/2018 Korekta raportu bieżącego nr 30/2018
28/12/2018 12:51 30/2018 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
18/12/2018 15:50 29/2018 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
17/12/2018 09:31 28/2018 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
14/12/2018 15:38 27/2018 Zawarcie umów gwarancyjnych
14/12/2018 08:58 26/2018 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
14/12/2018 08:55 24/2018 Korekta raportu bieżącego nr 24/2018
11/12/2018 08:52 25/2018 Udzielenie Spółce praw ochronnych na dwa wzory użytkowe
10/12/2018 11:29 24/2018 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
04/12/2018 15:58 23/2018 Zawarcie znaczącej umowy
15/11/2018 17:40 22/2018 Korekta raportu bieżącego nr 22/2018
15/11/2018 12:56 22/2018 Zawarcie znaczącej umowy
09/11/2018 15:17 21/2018 Zawarcie znaczącej umowy
31/10/2018 14:29 20/2018 Zawarcie znaczącej umowy
19/10/2018 11:55 19/2018 Zawarcie znaczącej umowy
12/10/2018 08:51 18/2018 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
06/09/2018 07:45 17/2018 Zawarcie umowy o animację akcji Emitenta
05/09/2018 14:36 16/2018 Zawarcie znaczącej umowy
15/08/2018 10:52 15/2018 Korekta raportu bieżącego nr 15/2018
14/08/2018 16:28 15/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
09/08/2018 12:30 14/2018 Korekta raportu bieżącego nr 14/2018
09/08/2018 09:21 14/2018 Zawarcie znaczącej umowy
20/07/2018 16:42 13/2018 Koszty emisji akcji serii C
29/06/2018 19:17 12/2018 Ujawnienie udziału w ogólnej liczbie głosów
27/06/2018 23:08 11/2018 Zawarcie znaczącej umowy
27/06/2018 13:37 10/2018 Pierwszy dzień notowania akcji serii A, B, B1, B2 oraz C na giełdzie
25/06/2018 18:51 9/2018 Rejestracja papierów wartościowych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
25/06/2018 13:10 8/2018 Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na GPW
22/06/2018 08:45 7/2018 Warunkowa rejestracja akcji serii C w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
21/06/2018 17:00 5/2018 Korekta raportu bieżącego nr 5/2018
21/06/2018 15:50 6/2018 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
21/06/2018 15:28 5/2018 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
20/06/2018 12:00 4/2018 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
19/06/2018 18:54 3/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii C
19/06/2018 15:52 2/2018 Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego
19/06/2018 15:31 1/2018 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji