Serwis relacji inwestorskich

Raporty bieżące

Strona główna Raporty bieżące


Zakres dat:


 SZUKAJ
Data/Godzina Numer Tytuł Udostępnij
11/12/2018 08:52 25/2018 Udzielenie Spółce praw ochronnych na dwa wzory użytkowe
10/12/2018 11:29 24/2018 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
04/12/2018 15:58 23/2018 Zawarcie znaczącej umowy
15/11/2018 17:40 22/2018 Korekta raportu bieżącego nr 22/2018
15/11/2018 12:56 22/2018 Zawarcie znaczącej umowy
09/11/2018 15:17 21/2018 Zawarcie znaczącej umowy
31/10/2018 14:29 20/2018 Zawarcie znaczącej umowy
19/10/2018 11:55 19/2018 Zawarcie znaczącej umowy
12/10/2018 08:51 18/2018 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
06/09/2018 07:45 17/2018 Zawarcie umowy o animację akcji Emitenta
05/09/2018 14:36 16/2018 Zawarcie znaczącej umowy
15/08/2018 10:52 15/2018 Korekta raportu bieżącego nr 15/2018
14/08/2018 16:28 15/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
09/08/2018 12:30 14/2018 Korekta raportu bieżącego nr 14/2018
09/08/2018 09:21 14/2018 Zawarcie znaczącej umowy
20/07/2018 16:42 13/2018 Koszty emisji akcji serii C
29/06/2018 19:17 12/2018 Ujawnienie udziału w ogólnej liczbie głosów
27/06/2018 23:08 11/2018 Zawarcie znaczącej umowy
27/06/2018 13:37 10/2018 Pierwszy dzień notowania akcji serii A, B, B1, B2 oraz C na giełdzie
25/06/2018 18:51 9/2018 Rejestracja papierów wartościowych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
25/06/2018 13:10 8/2018 Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na GPW
22/06/2018 08:45 7/2018 Warunkowa rejestracja akcji serii C w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
21/06/2018 17:00 5/2018 Korekta raportu bieżącego nr 5/2018
21/06/2018 15:50 6/2018 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
21/06/2018 15:28 5/2018 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
20/06/2018 12:00 4/2018 Udzielenie Spółce patentu na wynalazek
19/06/2018 18:54 3/2018 Zakończenie subskrypcji akcji serii C
19/06/2018 15:52 2/2018 Rejestracja zmiany Statutu Spółki dotyczącej kapitału zakładowego
19/06/2018 15:31 1/2018 Przystąpienie do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji