Serwis relacji inwestorskich

Akcjonariat

liczba akcji liczba głosów w kapitale zakładowym udział w kapitale zakładowym udział w ogólnej liczbie głosów
Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 35% 39%
Dawid Cycoń 2 000 000 3 000 000 35% 39%
Rockbridge TFI 645 563 645 563 11% 8%
Pozostali 1 004 437 1 004 437 19% 14%