Serwis relacji inwestorskich

Akcjonariat

liczba akcji liczba głosów w kapitale zakładowym udział w kapitale zakładowym udział w ogólnej liczbie głosów
Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 35% 39%
Dawid Cycoń 2 000 000 3 000 000 35% 39%
Altus TFI 824 000 824 000 15% 11%
Pozostali 826 000 826 000 15% 11%